בתחילת שנת הלימודים 2018-2019 מונתה תמר מלזר קרימולובסקי
כמנצחת על הרכב חלילים חדש לקונסרבטוריון גבעתיים. ההרכב הופיע כעבור כמה שבועות
בכנס מוסיקה קאמרית של משרד החינוך:

סרטונים מקונצרט בו הופיע הרכב החלילים של קונסרבטוריון גבעתיים:

Leave a Reply

Leave a Reply

%d bloggers like this: