Islamic Terror vs the West

נכתב ביום ה-42 של הלוחמה בעזה המלחמה בעזה הינה שונה מכל מלחמה עד כה בהיסטורית העולם. היא רצינית ביותר בהשלכותיה ובמשמעותה עבור העולם המערבי כולו, והיא עומדת לדעתי לעצב את אופיו של העולם כולו – המוסר בחברה, תפקידו של השלטון והדת בחיינו ועוד. אמנם ישנן הקבלות חוזרות ונשנות עם הנאזיצם אבל ההבדל בין השינאה שהניעה […]