פס קול מלא בהשראה לספרי "מנגינת החיים"

בימים אלו אני עסוקה בשיווק הספר שלי "מנגינת החיים" וגם בהמשך פיתוחו. אני עומדת להוסיף לספר פס קול שיהיה מלא בהשראה לקוראים ויתן מימד נוסף לטקסט ולרעיונות שאני מציגה בספר. אינני יודעת איך אך מצאתי גם זמן לפתח 12 סדנאות לילדים בכישורי חיים המבוססות על הספר. הרעיונות שהתגבשו בי על גבי 7 שנות עבודה כה […]